DOSTAWA PROJEKTÓW

Pomagamy projektować, budować oraz implementować projekty IT

Nasze projekty IT realizujemy globalnie

 • Pracujemy według najlepszych branżowych standardów
 • Korzystamy z usług naszych własnych deweloperów 
 • Jesteśmy odpowiedzialni za dowiezienie projektu

DOSTAWA PROJEKTÓW @ KOGIFI

Agile / Scrum
 • Pracujemy w zgodzie z najlepszymi praktykami Agile/Scrum
 • Posiadamy również doświadczenie z metodologiami Prince 2 oraz PMI
Jak definiujemy dobrą pracę
 • Jesteśmy otwarci na pracę w oparciu o zdefiniowane cele i specyfikacje
 • Rozumiemy, że wymagania projektu mogą się zmieniać w czasie jego trwania
 • Jesteśmy gotowi zająć się nimi, aby zrealizować wyznaczony cel
Dowożenie projektów vs Koszty
 • Nasz zespół projektowy, kierowany przez Scrum Mastera / Project Managera, może z biegiem czasu zmieniać swój kształt, aby osiągnąć najbardziej efektywną strukturę kosztów
Odpowiedzialność
 • Bierzemy pełną odpowiedzialność za prace związane z realizacją projektu
 • Posiadamy profesjonalne ubezpieczenie projektów IT do wartości 2 MLN Euro

Jesteśmy pewni naszych możliwości realizacji projektu!

Od wielu lat, z wieloma sukcesami, dostarczamy projekty IT naszym klientom i partnerom. Najlepszym dowodem na to są nasze referencje oraz bogate portfolio zadowolonych klientów.

Każdy projekt ma przydzielonego dedykowanego kierownika projektu, który wspólnie z klientem oraz zespołem Scrum, planuje zadania na kolejne etapy projektowe. 

Prace prowadzone są w dwutygodniowych interwałach kończących się demo rozwiązaniami, wtedy też planowane są kolejne etapy i funkcjonalności.

Klient może być zaangażowany codzienne przez uczestnictwo na spotkaniach porannych pilnujących postępów prac, lub ograniczyć się do dwutygodniowych spotkań statusowych zakończonych demo projektu. 

Zespoły projektowe składają się z kilku programistów oraz testerów automatycznych. Prace optymalizujemy najefektywniejszymi sposobami, pisząc skrypty oraz automatyczne procesy.

Zespół projektowy może zmieniać się podczas trwania projektu, w zależności od obłożenia pracą oraz wymaganymi kompetencjami. 

Klient ma stały wpływ na budżet projektu i może go zmieniać odpowiednio do zapotrzebowania projektowego. 

Popularne platformy:

Kontakt!

Potrzebujesz konsultacji w sprawie Transformacji Cyfrowej, Projektowania i Rozwoju Systemów Informatycznych, Sklepów eCommerce, Wsparcia 24/7 czy Dedykowanego Zespołu Specjalistów?

Używamy plików cookie w celu świadczenia usług i funkcji oferowanych na naszej stronie internetowej oraz w celu poprawy jakości obsługi. Więcej!