OUTSOURCING

Jesteśmy Twoim zespołem Zdalnych specjalistów dostarczających usługi z Polski

Outsourcing to jeden ze sposobów na skorzystanie z oferty Kogifi

 • Usługa outsourcingu w Kogifi, polega na tworzeniu i wynajmowaniu dedykowanych zespołów specjalistów IT
 • Nasi programiści pracują zdalnie z biur zlokalizowanych w Polsce
 • Jesteśmy częścią Unii Europejskiej, często podróżujemy i zawsze wychodzimy z taką propozycją jako pierwsi
 • Pracujemy na dedykowanych rozwiązaniach chmurowych i korzystamy z nowoczesnych platform komunikacji online. Jesteśmy dostępni 24/7

OUTSOURCING @ KOGIFI

Dedykowane zespoły
 • Budujemy dedykowane zespoły
 • Na pokładzie mamy ponad 100 specjalistów 
 • Posiadamy dostęp do 500 specjalistów IT w Polsce
Poszerzamy zespoły
 • Nasi specjaliści IT stają się częścią Twojego zespołu
 • Mówimy płynnie po angielsku
 • Bierzemy udział w spotkaniach Demo oraz Retrospekcjach
Zarządzanie relacjami
 • Twój dedykowany zespół będzie pod opieką naszego lokalnego kierownictwa projektu, które zajmie się rutynowymi czynnościami, takimi jak m.in. raportowaniem czasu, dniami wolnymi itp.
Współpraca z klientem
 • Jeden z naszych przedstawicieli handlowych będzie Twoim głównym kontaktem w trakcie trwania projektu

Rozumiemy znaczenie poufności i partnerstwa

Nasze usługi outsourcingowe świadczymy licznym partnerom i klientom na całym świecie. Wiemy, jak ważne jest bycie częścią zespołu naszych klientów. Pracujemy na rzecz Twoich strategicznych celów!

Na początku opiekun klienta ustala zapotrzebowanie na dedykowany zespół, określana jest miesięczna liczba godzin kompetencji projektowych, wedle których budowany jest zespół. 

Zespoły dedykowane budowane są na minimum sześć miesięcy, za który to okres klient zobowiązany jest pokryć koszty. 

Przewidzieliśmy niższe stawki za okres, w którym klient nie korzysta z części zespołu, czekając na spływające wymagania lub oczekując na inny zespół ze swoją pracą. 

Pracujemy w kompetencjach JAVA .NET oraz PHP jako główne języki programowania aplikacji webowych, oraz dedykowanych aplikacji desktopowych i mobilnych. 

Nasz zespół składa się ze specjalistów skupujących się na części Back-End, Front-end oraz DevOps'owej. Posiadamy liczny zespół grafików, analityków oraz testerów wspierający prace projektowe.

Dedykowani kierownicy projektów outsourcingowych pomagają zarządzić urlopami, chorobowym przypisanych członków zespołu i zarządzają ich wydajnością. 

Klient co miesiąc otrzymuje zestawienie przepracowanych godzin z podziałem na przypisane projekty, z rozróżnieniem czy dany konsultant był aktywny w projekcie przez cały czas, lub ewentualnie czekał na nową pracę, lub był na urlopie.

Klient ma stałą możliwość zarządzania i wpływu na pracę zespołu. Jego kształt oraz plan rozbudowy zaplanowany w czasie z opiekunem klienta.

Przepracowane godziny projektowe rejestrowane są w systemie Jira po stronie Kogifi lub innym określonym przez klienta. 

Konsultanci podróżują do klientów na spotkania projektowe, które wcześniej zaplanowane są z opiekunem klienta. Koszty podróży, zakwaterowania oraz czas spędzony w podróży pokrywane są przez klienta. Do projektów wyjazdowych doliczana jest dieta w indywidualnie uzgadnianej wysokości. 

Popularne platformy:

Kontakt!

Potrzebujesz konsultacji w sprawie Transformacji Cyfrowej, Projektowania i Rozwoju Systemów Informatycznych, Sklepów eCommerce, Wsparcia 24/7 czy Dedykowanego Zespołu Specjalistów?

Używamy plików cookie w celu świadczenia usług i funkcji oferowanych na naszej stronie internetowej oraz w celu poprawy jakości obsługi. Więcej!