Transformacja cyfrowa

Czy transformacja cyfrowa uratuje europejską służbę zdrowia?

> Blog > Transformacja cyfrowa > Czy transformacja cyfrowa uratuje europejską służbę zdrowia?

Kogifi Team

19.04.2021

Czy transformacja cyfrowa uratuje europejską służbę zdrowia?

Jak wynika z raportu firmy Deloitte, w Europie co roku powiększa się luka pomiędzy zapotrzebowaniem na usługi medyczne a ich podażą. Z jednej strony jest to wynik starzenia się społeczeństw, natomiast z drugiej niedoinwestowania systemu przez rządy poszczególnych państw, czego wynikiem jest m.in. brak lekarzy, pielęgniarek i innego personelu. Czynnikiem, który może pomóc wyjść z wieloletniego impasu i zapewnić dostęp setek milionów Europejczyków do służby zdrowia jest transformacja cyfrowa.

Mimo iż badanie Deloitte przeprowadzone było na podstawie danych z 7 europejskich krajów (Norwegia, Niemcy, Dania, UK, Włochy, Portugalia, Holandia) i wyniki różniły się pomiędzy poszczególnymi krajami, to jednak ogólny negatywny trend był wszędzie taki sam.

Stan obecny

Szybko postępujące starzenie się społeczeństwa sprawia, że już w 2019 roku ponad 200 mln mieszkańców kontynentu miało ponad 65 lat. Równolegle rosła przeciętna długość życia, natomiast przeciętny czas życia spędzany w złym stanie zdrowia to średnio 17 lat. Większe problemy ze zdrowiem zaczynały się dla większości Europejczyków w wieku około 63,9 lat. Ponad 50 milionów Europejczyków żyje z przynajmniej jedną chorobą przewlekłą.

Niestety odpowiedzią na pogarszanie się powyższych wskaźników, a co za tym idzie, coraz większe potrzeby zdrowotne mieszkańców Europy, nie idą możliwości służby zdrowia. Wręcz przeciwnie, europejska służba zdrowia zwija się. Następuje spadek liczby łóżek w szpitalach, a do 2030 roku liczba pracowników służby zdrowia ma spaść o ponad 4 miliony. Jedną z głównych przyczyn jest wypalenie zawodowe oraz coraz większe obciążenia personelu medycznego, co uwidoczniła pandemia Covid – 19.

Zalety digitalizacji służby zdrowia

Przyspieszenie digitalizacji europejskiej służby zdrowia ma wiele zalet dla każdego z uczestników systemu.

Dla pacjentów to:

- upoważnienie pacjentów do monitorowania swojego zdrowia oraz zarządzanie nim
- wzrost możliwości dostępu do opieki medycznej, wtedy kiedy najbardziej jej potrzeba
- poprawa doświadczenia pacjenta
- lepsza personalizacja oferty

Dla systemu opieki zdrowotnej to:

- umożliwienie integracji poprzez lepszą koordynację różnych ścieżek
- poprawa opłacalności oraz efektywności systemów, oraz procesów
- umożliwienie nowych modeli opieki np. zarządzanie zdrowiem populacji

Dla klinik oraz lekarzy:

- wsparcie podejmowanie decyzji
- uwolnienie wolnych mocy przerobowych poprzez automatyzację powtarzalnych czynności
- poprawa satysfakcji z wykonywania zawodu przez lekarzy poprzez odciążenie ich z wykonywania czynności niemedycznych, możliwych do wykonania przez inny personel np. administracyjny
- lepsza identyfikacja i wspieranie potrzeb personelu

Największe przeszkody w digitalizacji

Deloitte zapytała także uczestników badania, jakie są według nich główne przeszkody we wprowadzaniu transformacji cyfrowej służby zdrowia w ich krajach. Respondenci byli dość zgodni, bowiem w większości przypadków wymieniano:

- biurokrację
- koszty wprowadzania technologii
- problemy ze znalezieniem odpowiedniej technologii
- trening personelu w celu odpowiedniego stosowania technologii
- kompleksowość technologii

Jedną z przeszkód może być też brak umiejętności cyfrowych społeczeństw danego kraju. Wyniki z raportu Deloitte pokazują, że największą lukę w ww. umiejętnościach mają Włosi, gdzie około 30% społeczeństwa nie posiada takowych umiejętności. Na drugim końcu skali jest Norwegia, gdzie braki umiejętności cyfrowych występują u zaledwie 15% mieszkańców.

Podsumowanie

Wyniki i wnioski płynące z raportu firmy Deloitte pokazują, że transformacja cyfrowa europejskiej służby zdrowia to konieczność, która wprawdzie nie jest lekiem na całe zło, ale może dość szybko poprawić sytuację  w dostępnie pacjentów do usług medycznych oraz dać im możliwości zarządzania swoim zdrowiem. Przy części problemów w digitalizacji rozwiązać może tylko Unia Europejska oraz rządy poszczególnych państw członkowskich, jednak część to zadanie branży IT. To właśnie na barkach takich firm jak Kogifi Digital spoczywa rola odpowiedniego dopasowania danej technologii do realnych potrzeb poszczególnych firm z branży healthcare, implementacja tej technologii, przeszkolenie personelu oraz późniejsze wsparcie w obsłudze całego systemu. Jesteśmy gotowi na to wyzwanie.

Cały raport Deloitte można pobrać tutaj.

You may also like:

Czy transformacja cyfrowa uratuje europejską służbę zdrowia?

Transformacja cyfrowa

Czy transformacja cyfrowa uratuje europejską służbę zdrowia?
  • Kogifi Team
  • 19.04.2021
Jak „pokolenie lockdown” zmieni nasz świat?

Transformacja cyfrowa

Jak „pokolenie lockdown” zmieni nasz świat?
  • Kogifi Team
  • 17.03.2021
Magiczny Kwadrant Gartnera dla platform cyfrowych vol. 2021

Transformacja cyfrowa

Magiczny Kwadrant Gartnera dla platform cyfrowych vol. 2021
  • Kogifi Team
  • 10.02.2021

Używamy plików cookie w celu świadczenia usług i funkcji oferowanych na naszej stronie internetowej oraz w celu poprawy jakości obsługi. Więcej!